EE-Cahier - Werken aan een positieve sfeer in klas en school

EE-Cahier - Werken aan een positieve sfeer in klas en school

Didactische mogelijkheden van kring en forum

Betreft: wijziging distributrie van uitgaven Cego Publishers

Beste klant

Zoals u wellicht weet worden de Cego-uitgaven  al sinds 2007 uitgegeven door Cego Publishers NV, een joint-venture tussen Uitgeverij Averbode en Cego vzw en al deze uitgaven worden ook al vele jaren gedistribueerd door Uitgeverij Averbode|Erasme.

Binnen het fonds van Cego Publishers NV zijn er de laatste jaren diverse accentverschuivingen geweest. Van een activiteit met als voornaamste afzetgebied het Basisonderwijs Vlaanderen  zijn de activiteiten nu meer verspreid met accenten naar de Lerarenopleiding of opleiding Kinderopvang. De partners binnen NV Cego Publishers wensen daarom hun fondsen onder te brengen bij actoren die meer gespecialiseerd zijn in deze markten en dus slagvaardiger en nog succesvoller de uitgaven kunnen ondersteunen.

Ziko-vo (voor kinderopvang) en de professionele uitgaven onder de reeksen Cego Practicum, Kliks, EE-cahiers en de Basisboeken Ervaringsgericht werken zijn vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via Lannoo Campus.

Uitgeverij Averbode|Erasme blijft nog wel de Cego-uitgaven Een doos vol gevoelens en de Emoscoop beiden gericht naar het Basisonderwijs uitgeven en verdelen.

Cego vzw en Uitgeverij Averbode hebben ook beslist dat alle andere oudere uitgaven niet verder meer gecommercialiseerd zullen worden. Cego Vorming & Consult blijft natuurlijk verder werken aan vorming en pedagogische ondersteuning van het onderwijs en de kinderopvang.

NV Cego Publishers wenst u te bedanken voor het jarenlange vertrouwen.

We leren uit onderzoek hoe bepalend de klassfeer kan zijn op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Aandacht voor deze klassfeer geeft bijgevolg meer rendement. Niet alleen op terrein van de sociaal-emotionele ontwikkeling, maar ook op de terreinen van het traditionele leren. We moeten oog hebben voor de beleving van kinderen en oog hebben voor de problemen waarmee kinderen de klas binnenkomen.

In dit EE-Cahier krijgen we mogelijkheden om via kring en forum op klas- én schoolniveau de sfeer te verbeteren. Het geeft didactische houvast voor leerkrachten die zoekende zijn.

EE-Cahier - Werken aan een positieve sfeer in klas en school
EE-Cahier - Werken aan een positieve sfeer in klas en school

Technische fiche

Erik Bakkers
21 x 21 cm
genaaid, gebonden
84
Praktijk en Opleiding 6-12j
1e leerjaar , 2e leerjaar , 3e leerjaar , 4e leerjaar , 5e leerjaar , 6e leerjaar
Naslagwerk
CEGO: EE-Cahiers
Reekscover

Over deze reeks

Met de EE-Cahiers willen we een relevante onderwijsthematiek concreet beschrijven met aandacht voor een beetje theorie, maar vooral met een richting en een houvast voor het dagelijkse handelen in de praktijk.

De EE-Cahiers bieden inspiratie voor uw dagdagelijkse praktijk, samen met relevante achtergrondteksten bij de gekozen onderwerpen.