2

E-zine

In het verleden bood EE-m@gazine (de digitale nieuwsbrief van het Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs) u vier keer per jaar gratis artikels over het basisonderwijs, nuttige links en nieuwtjes over publicaties, nascholingen, evenementen, seminaries, congressen ...

Sinds kort hebben wij deze nieuwsbrief stopgezet. EE-m@gazine leeft nu verder online op de website www.inspirerendonderwijs.be.

Wij kijken ernaar uit u in de toekomst verder te informeren en inspireren via de nieuwe website.

Het archief van blijft beschikbaar via deze website.