2

Mission

CEGO Publishers (Centrum ErvaringsGericht Onderwijs) heeft tot doel op een wetenschappelijk gefundeerde wijze wereldwijd bij te dragen tot de kwaliteit van opvoeding, onderwijs, vorming en de sociaal-emotionele ontwikkeling van baby’s tot volwassenen. De middelen die de uitgeverij daarvoor aanwendt zijn: de ontwikkeling van educatief materiaal, de verspreiding van zijn expertise door middel van publicaties, audio-visuele materialen en het internet en de samenwerking met verwante organisaties en bedrijven.
De uitgeverij ontwikkelt speelleersets, zoals de bekende Doos vol gevoelens, de Hopla-koffer en recent De Emoscoop. Daarnaast publiceert CEGO kinderboekenseries, het tijdschrift Kleuters & ik en boeken rond sociaal-emotionele ontwikkeling. Internationaal is CEGO via zijn publicaties, vormingen en samenwerkingsverbanden in 43 landen actief.