2

Projecten

CEGO is rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken bij verschillende projecten met verschillende partners. CEGO biedt hierbij zowel onderzoek als feedback.

Project Lopke i.s.m. o.a. de Aarschotse basisscholen

Project ZIKO i.s.m. Kind en Gezin

Project Ondernemingszin i.s.m UNIZO  

Dorp op School: techniek en ondernemen in de 21° eeuw (BO) i.s.m. RVO-Society