2

Project ZIKO

ZiKo
Zelfevaluatie-Instrument voor welbevinden en betrokkenheid van Kinderen in de Opvang

in samenwerking met Kind en Gezin

   

In 2004 startte een samenwerking tussen het ExpertiseCentrum ErvaringsGericht Onderwijs (ECEGO) en Kind&Gezin rond kwaliteit in de kinderopvang. Met ZiKo (zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang) kwam er een manier om de eigen opvang in kaart te brengen: wat loopt er goed en wat zijn dingen die eventueel moeten veranderen.Hierbij gaan we ervan uit dat kwaliteit altijd zijn neerslag zal vinden in dezelfde twee procesvariabelen: welbevinden en betrokkenheid. Op die manier plaatsen we de beleving van het kind centraal bij de beoordeling en optimalisering van de aanpak. Zich goed voelen en geboeid, gemotiveerd bezig zijn, zijn immers twee belangrijke ontwikkelingsvoorwaarden. Het onderzoeksproject bouwt in die zin voort op 2 eerdere onderzoeksopdrachten  uitgevoerd voor Kind & Gezin, waar vanuit deze invalshoek instrumenten zijn ontwikkeld.ZiKo is een zelfevaluatie-instrument dat vanuit de observatie van een moment-opname uit de dagelijkse opvangsituatie linken zoekt naar bepalende factoren in de context. Er worden verbeteracties opgezet die zorgen voor een verhoging (waar mogelijk) van het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen.

ZIKO wordt al een tijdje gebruikt in heel het praktijkveld. U vindt de digitale versie van de handleiding en invulbladen onderaan de pagina. Een aanzienlijk percentage van de opvangvoorzieningen in Vlaanderen kreeg een begeleidingstraject aangeboden om te leren werken met dit ZIKO

ZIKO kreeg in een vervolg :

  • in 2005 met de DVD: Welbevinden en betrokkenheid observeren bij baby's en peuters
  • in 2008 met ZiKo-Vo
  • in 2010 met BiBo

Contact
Team Kinderopvang
Centrum ErvaringsGericht Onderwijs (ECEGO)
Schapenstraat 34
3000 Leuven
Telefoon: 016 32 09 15
Fax: 016 32 57 91
mieke.daems@ped.kuleuven.be


Downloads
:

Indien de pdf niet automatisch opent, kunt u deze alsnog bewaren en openen door de download aan te klikken met de rechtermuisknop en 'save target'/'doel opslaan als' te klikken.