2

Recentste EE

 

 

Woordje van de redactie

 

Wat was die vakantie weer snel voorbij!

Met dat gevoel of die gedachte heb jij misschien afscheid genomen van je vakantie. Hopelijk heb je (veel) tijd gevonden om te herbronnen, te genieten, de batterijen op te laden … en ben je met die energie intussen aan een nieuw boeiend schooljaar begonnen.

Wat wij ons afvroegen: hoe zou het met onze kersverse minister van onderwijs Hilde Crevits zijn? Ik las de afgelopen dagen in de krant dat de Raad van State het plan van de vorige minister, om extra leraren aan te trekken, terug naar af heeft gestuurd. Wie overstapte van de privésector naar het onderwijs zou zijn anciënniteit dan toch niet mogen meenemen en met een beginnersloon mogen starten. Op het kabinet van onderwijs klinkt het nog dat het ontwerp niet volledig afgevoerd wordt, maar dat het zal herwerkt worden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

En wat met de beslissingen rond w.o.? Gaat het kabinet oor hebben naar onze visie en dat ook terugdraaien of herwerken? Erik Bakkers schreef er alvast een verhelderend artikel rond.

Ook dit schooljaar zetten wij ons aanbod met boeiende vormingen verder. Heel wat actuele thema’s staan klaar om ieder van jullie te inspireren. En ook dit jaar liggen er verschillende nieuwe publicaties op de plank. In een volgende EE-magazine hoor je daar zeker meer van.

Alvast veel leesplezier en … geniet van jouw leerlingen, jouw klas, jouw collega’s, jouw schooljaar en maak samen schitterend onderwijs! Want je leerlingen zijn dat waard!

Ivan Van Gucht

 

Short story

 

Fotokopie

“Ik kan niet meer”, zucht juf Kim wanneer ze in het leraarslokaal aankomt. “Ik kan niet meer lief tegen haar zijn.” Met “haar” bedoelt ze Laura. Laura is een van haar vierjarige kleuters en komt uit een verstoord gezin. Laura heeft het moeilijk, reageert bijna dagelijks heel agressief en kan moeilijk samen spelen wanneer ze haar zin niet krijgt. Van de andere kant kan ze enorm genieten van een knuffel en is ze erg hulpvaardig wanneer ze in een goede bui is. Helaas is ze de laatste tijd meer en meer opvliegend en doet ze andere kleuters pijn.

Juf Kim zit er duidelijk mee in. Werkelijk alles heeft ze geprobeerd. Wanneer Laura fijn meespeelde in de huishoudhoek, lief was voor een andere kleuter, haar keuzeactiviteit mooi afwerkte ... gewoon elke gelegenheid nam ze te baat om het positief te benoemen wanneer Laura fijn meewerkte in de klas, maar ... nu is het “op”. Laura haar driftbuien worden ondanks alles meer en meer frequent.

De andere juffen zuchten en kunnen alleen maar beamen dat het toch zo moeilijk is en juf Kim een schouderklopje geven. “Volhouden!” Je ziet iedereen meedenken aan een oplossing, maar dat is  niet altijd even gemakkelijk, vooral omdat het positieve blijven zien, soms "op" is. Juf Kim wil het liefst even een klasje zonder Laura, maar beseft ook dat Laura eigenlijk met haar gedrag wil aangeven: “Zie me graag, help me.” Ik stel voor dat wanneer Laura weer zo’n bui heeft, ik haar eventjes meeneem naar mijn bureau. Het is misschien niet de allerbeste oplossing, maar ik wil ook niet dat juf Kim alleen blijft met haar zorg.

Ik hoef niet lang te wachten. ’s Anderendaags, tijdens de middagpauze, is het weer zover. Laura schopt en stampt en gaat op de grond liggen. Ze wil niet mee naar de klas. Het kost mij echt wel energie om Laura vast te pakken op mijn schouder en haar eventjes te verwijderen van de rest. In het leraarslokaal laat ik haar even tot rust komen. Ik probeer haar gedachten te verzetten door iets te tekenen voor haar. Laura’s nieuwsgierigheid is gewekt. Stilletjes aan komt ze los en gaan we een gesprek aan over dingen die ze fijn vindt. Een poes bijvoorbeeld.

“Weet je dat juf Kim jou heel lief vindt, en dat ze nu een beetje verdrietig is dat je niet in haar klas bent?”, probeer ik. Laura trekt grote ogen. “Maar ik vind juf Kim ook erg lief.” “Dat is fijn om te horen. Wat zouden we kunnen doen om haar te tonen dat je haar lief vindt?“ Laura haalt haar schoudertjes op. “Maar wat?” Mijn ogen vallen op het fotokopieerapparaat. “Laura, durf jij je hand hier onder te leggen?” Ik neem haar op en heel voorzichtig plaats ik haar hand op het kopieerglas. Wanneer de kopie haar opengespreid handje toont, trekt Laura heel verwonderde ogen. Op de kopie schrijf ik met zwarte stift: “Voor mijn lieve juf Kim. Van Laura.”

Samen trekken we naar de klas. Juf Kim is erg blij met de foto en geeft Laura een dikke knuffel. Ze straalt! Enkele dagen later vertelt juf Kim tijdens de middagpauze dat de foto “werkt”. Ik frons even m’n wenkbrauwen, maar dan vertelt juf Kim dat ze een afspraak heeft gemaakt met Laura. Telkens wanneer Laura goed meewerkt, of eens een dag niemand heeft pijn gedaan, zet juf Kim een stempel op de foto met haar hand. Bij vijf stempels mag Laura iets kiezen. Een speeltje uit de beloningsdoos, een activiteit, een verhaaltje ... Het is hun onderling afspraakje om te tonen dat ze elkaar graag zien. De foto hangt dan ook heel zichtbaar op, midden in de klas. En het werkt echt, zegt juf Kim. Laura werkt al meer dan week fijn mee en ze heeft al een nieuwe kopie gemaakt van haar handje.

Wanneer ik een week later even in de klas bij juf Kim ben, rent Laura naar me toe, geeft ze me een knuffel en trekt ze me mee naar haar hand met stempels. Laura straalt! We zijn nu een maand verder en met Laura en juf Kim gaat het nog steeds goed. Knap gedaan, juf Kim, hoe je een kleine attentie aanwendt als een zichtbaar onderling afspraakje tussen jou en Laura! Een relatie tussen leerkracht en kleuter die de prestatie bij Laura terug een enorme boost heeft gegeven en het welbevinden van zowel Laura als de juf heeft opgetild. Super!

Erik Bakkers
 

 

Artikels

 

Wereldoriëntatie splitsen?

Het voorstel over het opsplitsen van het vak ‘wereldoriëntatie’ in het basisonderwijs in twee aparte leergebieden: ‘wetenschappen en techniek’ en ‘mens en maatschappij’ is in alle stilte goedgekeurd door het parlement. Maar het is voor iedereen duidelijk dat dit een stap achteruit is.

download

Indien de artikels niet automatisch openen, kunt u deze alsnog bewaren en openen door de download aan te klikken met de rechtermuisknop en 'save target'/'doel opslaan als' te klikken.

 

 

Boeken en leermiddelen

 

CEGOPRACTICUM - Participerend onderwijs 1- Zie mij, hoor mij, voel mij (Trees Vanhoutte) NIEUW!

Eerder verscheen al de trilogie rond Motiverend Onderwijs (zie onder) met titels rond differentiatie, breed evalueren en talenten. Nu staat het Participatief Onderwijs in de kijker met  een publicatie rond praten of omgaan met kinderen, een publicatie rond leerlingparticipatie en een publicatie rond projectwerk. Participerend Onderwijs deel 1 staat stil bij de basishouding van de leerkracht. Het kind nodigt de leerkracht uit : “Zie mij, hoor mij, voel mij …”  Zie naar kinderen met al hun mogelijkheden, luister naar kinderen met al hun talen en expressievormen, wees gevoelig  voor de belevingen van kinderen met al hun emoties.

   

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


 


CEGO-KLIKS - NIEUW!

Een nieuwe reeks brochures voor de peuter- en kleuterleerkrachten. Het eerste deel heet Vertrek eens zonder thema (Els Menu):

Vertrek eens zonder thema is de uitweg die Els Menu ons voorstelt. In feite geniaal in zijn eenvoud en doeltreffendheid. Gun jezelf een week om te herbronnen, om terug voeling te krijgen met de puls van je klas en van elke individuele kleuter. Geef jezelf EN de kleuters ruimte, zuurstof om het leren in de klas te intensifiëren en opnieuw de levenskracht in kinderen en jezelf te ervaren.

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


Ik wil meer-tasje - Contractwerk op maat van kleuters (Inne Jackers) IN VOORBEREIDING!


Ervaringsgericht werken met kleuters in de basisschool - herwerkte editie VERWACHT!

Deze vernieuwde uitgave behoudt het statuut van een basisboek. Het geeft een omvattende introductie in de kernbegrippen van het ervaringsgericht onderwijs en dekt daarmee de aanpak, het proces en de output. De kernconcepten welbevinden en betrokkenheid blijven het richtsnoer. De praktijk krijgt volop aandacht in de behandeling van vier aanpakfactoren: een rijke leeromgeving, ruimte voor initiatief, een positief klasklimaat en leerkrachtstijl. De output of wat onderwijs moet opleveren, is gevat in vier speerpunten: een gezonde emotionele basis, exploratiedrang, basiscompetenties en verbondenheid.

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


Ervaringsgericht werken in de voorschoolse kinderopvang - basisboek

Dit boek wil een bijdrage leveren tot een gedegen vorming en ondersteuning. Het bevat de kernelementen van een ervaringsgerichte aanpak binnen de (voorschoolse) kinderopvang. De ambitie is om hiermee pedagogische medewerkers in kinderopvangvoorzieningen zo toe te rusten dat ze voor elk kind het verschil kunnen maken.

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


Een koffer vol vertrouwen - Talenten in beweging - NIEUW!
De Koffer vol vertrouwen wil een gereedschapskist zijn voor jongeren (met ASS) tussen 12 en 16 jaar om de verschillende aspecten van hun persoonlijkheid te leren ontdekken. De koffer bevat talrijke spelmogelijkheden en werkvormen die ontwikkeld werden in het kader van de GON-begeleiding.

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


Spoor naar jezelf - Zelfbeeldontwikkeling en hulpvraagverduidelijking bij jongeren met ASS - NIEUW!
Vanuit de GON-werking kregen de auteurs de vraag naar een alternatief voor of aanvullingen op bestaande methodes voor psycho-educatie gericht op normaal begaafde tot hoogbegaafde jongeren en jongvolwassenen (tussen 16 en 21 jaar) met ASS. Het resultaat is een zinvolle methodiek voor jongeren die hun diagnose ontkennen of er niet over willen praten, en een begeleidingsvorm om rond zichzelf als persoon te werken.

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederlandDe Emoscoop - Gevoelens in het spel  - NIEUW!
De Emoscoop is een gloednieuwe educatieve set die het mogelijk maakt boeiend bezig te zijn rond gevoelens. De materialen en spelvormen leveren daarvoor de nodige prikkels. Tegelijk vormen deze Emoscoop-activiteiten het vertrekpunt voor een waaier van werkvormen waarlangs het verkennen van gevoelens deel kan worden van de hele leeromgeving. Deze activiteiten kunnen ook in het hoeken- en contractwerk geïntegreerd kunnen worden.

Bekijk het filmpje op onze website!

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


De Talentenarchipel
De intussen razend populaire Talentenarchipel (op A1-poster) biedt je een instrument waarmee je het hele kind kunt observeren en alle terreinen kunt verkennen bij het zoeken naar en stimuleren van mogelijke talenten. Publicaties die aansluiten bij de Talentenarchipel zijn: de Inspiratiebubbels en de Cahier en CEGOPRACTICUM rond talentenontwikkeling.

Bekijk het filmpje op onze website!

Ontdekken in onze catalogi VlaanderenNederland


Een nieuw schooljaar met Kleuters & ik - 2014-2015: 31e jaargang!
Abonneer nu!

Kleuters & ik - NIEUW!

31 jaar Kleuters & ik! Altijd vernieuwend, altijd kleurrijk, altijd boeiend!


Artikels:

  • Kleine en grote onderzoeker
  • Kan een bij kaka doen?
  • Ontdek de fysische wereld … online
  • Genieten van wetenschap en techniek en groeien in zelfvertrouwen
  • Doekatern: Straffe lucht
  • Out of the box
  • Gezocht: Wetenschap en techniek in boeken
  • Creatief met techniek voor een betere wereld
  • Het zit in een klein hoekje…

 


 


 

 

Nieuws

 

Onderneem in je klas!
Wil je inzetten op ondernemerschap en zelfsturing bij kinderen?
Wil je kinderen aanzetten tot enthousiast ondernemerschap?
Wil je zelfsturing, creativiteit én ondernemerschap aanwakkeren bij elk kind in je school?
 
Schrijf je dan in voor een vormingsdag (50 euro) en neem de Koffer vol Ondernemingszin gratis mee naar je klas. Tijdens deze dag leer je ondernemingszin herkennen als belangrijke sleutelcompetentie, je leert kinderen herkennen die op dat gebied getalenteerd zijn. We gaan na welke kansen er in je dagdagelijkse klaspraktijk liggen en grasduinen in de Koffer vol ondernemingszin.

Vrijdag 26 september 2015 in Technopolis Mechelen (9.45 u. tot 15.00 u.)
Schrijf je hier in.
 

LOOQIN - Kindvolgsysteem        NIEUW!
Ken je ons (ver)nieuw(d) digitaal Kindvolgsysteem al?
Bekijk hier onze blog met info en filmpjes: http://looqin.be/blog


Nieuws van V&C. In de maand september starten volgende vormingen:

Voor de basisschool
- Pas begonnen? - NIEUW!
- Met een goede zorgvraag naar het MDO

Voor info en inschrijvingen:
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=600100&sub_id=104

Voor de lagere school
- Wetenschap en techniek - NIEUW!
- Geen individuutjes maar een groep! - NIEUW!
- Dank voor je inzet! - NIEUW!
- Binnenklasdifferentiatie
- Aandacht voor talenten
- Krachtig en positief evalueren en rapporteren

Voor info en inschrijvingen:
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=600100&sub_id=67

Vanaf oktober starten de vormingen voor de kleuterschool:
- Zorgcontinuüm fase 0 - NIEUW!
- Vertrek eens zonder thema
- Wetenschap en techniek
- Contactgroep EGO-kleuter
- Spelen in hoeken anno 2020

Voor info en inschrijvingen:
http://cego.inform.be/InformCMS/preview/index.php?pag_id=600100&sub_id=81

Data om te noteren:
- 13 februari 2015: Betrokkenheidscongres CEGO.
Meer info op http://cegominicongres.thepopular.me/

- 22 mei 2015: D-day 2015
   

 

Links
Zelf een interessante link? Mail Ivan Van Gucht: Ivan.VanGucht@ppw.kuleuven.be

 

De boom in
Op deze website vind je een leertraject voor het lager onderwijs over bomen en bos, in de klas, op school, in eigen buurt en in de wereld. Geordend per graad met hele leuke en originele activiteiten.
http://www.deboomin.eu/

Hoe moet dan dan?
Site met honderden videofilmpjes die je uitleg geven hoe je iets kan doen, van een fietsband plakken tot een gezicht tekenen.
http://www.hoemoetdatdan.nl/

Jeugdbieb
Een verzamelsite voor kinderen met filmpjes van NOT-beeldbank, Klokhuis ... maar ook met linken naar andere website over allerhande onderwerpen
http://www.jeugdbieb.nl/rubriek.php?rID=242

Kidzlab
De Kidzlab website staat vol knutsels waarmee je van alles kan ontdekken. Hoe krachten werken, hoe sterk lucht kan zijn en nog veel meer. Met een beetje wetenschap kun je zelf mooie dingen en goed werkend speelgoed maken.  De meeste knutsels op de website zijn met eenvoudige spullen te maken en in principe binnen een half uur klaar. Daarna is er tijd voor onderzoek en spelen met de knutsels. We hopen dat de knutsels daardoor geschikt zijn om in de klas te maken, tijdens het knutseluurtje.
http://www.kidzlab.nl/

Switch Zoo
Maak je eigen fantasiedier!
http://switchzoo.com/zoo.htm

Muzisch en/of creatief aan je slag met je digibord? Het kan!
Op de verzamelpagina muzische tips & tricks vind je 29 links naar websites waarmee je aan de slag kan voor muzische vorming. Deze weblinks staan geordend per deeldomein: beeld, drama, muziek, beweging en media.
http://www.symbaloo.com/mix/muzischetipsentricks

Op de verzamelpagina polyglotkids staan 20 links naar websites waar kinderen op verschillende manieren worden uitgedaagd: educatieve spelletjes, sites voor mindmapping en presentaties, informatieve sites voor wetenschap en techniek.
http://www.symbaloo.com/mix/polyglotkids

 

 

EE-m@gazine

 

 

EE-magazine is meer dan alleen een nieuwsbrief. De nieuwsbrief biedt telkens artikels en links aan.

Indien u het overzicht wenst te bekijken van de al verschenen nieuwsbrieven en links kunt u terecht in ons nieuwsbrievenarchief en artikelarchief.

Kruipt u zelf graag in de pen en wilt u uw gedachten, bevindingen, praktijkvoorbeelden,... delen met uw collega's, dan mag u deze altijd bezorgen aan de redactie.